Αστικός Σχεδιασμός: Επεμβάσεις σε αστικό και αγροτικό χώρο
10/22/2018

Ομάδα Α: Ακαδημία Πλάτωνος

Τίτλος Ομάδα Α: Ακαδημία Πλάτωνος
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Ζητούμενα για την Παράδοση του θέματος

Ζητούμενα σε κάθε κλίμακα, για την παρουσίαση της πρότασης επέμβασης στην περιοχή μελέτης.

Κλίμακα 1:1000:

§  Κάτοψη της συνολικής στρατηγικής της επέμβασης.

 Κλίμακα 1:500: 

§  Γενική κάτοψη στην οποία τα κτήρια θα παρουσιάζονται είτε στο επίπεδο των ισογείων είτε στο επίπεδο των δωμάτων ή και τα δύο κατά την κρίση κάθε ομάδας για την καλύτερη ανάδειξη της πρότασής σας. 

§  Όψεις του αστικού τοπίου, προαιρετικά.

§  Μακέτα.     

 Κλίμακα 1:200: 

§  Σχέδια περιγραφής της επεξεργασίας της επιλεγμένης περιοχής επέμβασης που θα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες κατόψεις, όψεις, τομές. 

§  Μακέτα. 

 Κλίμακα 1:100 

§  Κατόψεις και ότι άλλο κρίνετε απαραίτητο για την περιγραφή των τυπολογιών  των κατοικιών.