Δημόσια κτίρια πολιτισμού: η Βιβλιοθήκη
1/19/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η αφίσα του μαθήματος

Θεωρητική και ιστορική προσέγγιση στον τύπο κτιρίου σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα, που αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική σύνθεση 7 και 8. Γενεαλογία, τυπολογική διερεύνηση, συνθετικές αρχές και κριτική ανάλυση παραδειγματικών κτιρίων.

Αρχείο: HTh7a 2012-13 poster.pdf
Μέγεθος: 499.26 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 11, 2012