Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πολεοδομία - Χωροταξία
11/25/2020

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ GUY BURGEL ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Τίτλος ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ GUY BURGEL ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Αναγόρευση του Guy Burgel Καθηγητή του Πανεπιστημίου Παρίσι Χ σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17.30.