Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός
12/19/2018

Ετήσια Περιοδική Έκδοση - Τεύχος 1 -2007

Κυκλοφορεί η ετήσια περιοδική έκδοση:

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2007, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007.

Η ετήσια περιοδική έκδοση ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ξεκινά με κύριο στόχο τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατεύθυνσης "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών " Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου" της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.

Ετήσια Περιοδική Έκδοση

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2007
Αρχείο: File0007.PDF
Μέγεθος: 604.63 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 26, 2012