Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός
9/26/2022

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Ανταλλαγής φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί/ές σπουδαστές/ριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών ERASMUS μπορούν να κάνουν αίτηση μόνο μετά το πέρας των δύο εξαμήνων φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα οκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος.

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής τους σε κάποιο από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το ΕΜΠ, μπορεί να είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων του εξωτερικού, τις ημερομηνίες επιλογής των φοιτητών κ.α. οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ERASMUS της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. (Κτίριο Τοσίτσα 5ος όροφος, http://eep.ntua.gr/).

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Ανταλλαγής φοιτητών

Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 04, 2012
Επαναπροκήρηξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος αίτησης για άτομα με σοβαρές αναπηρίες

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΜ /ΙΚΥ επαναπροκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος αίτησης επιπλέον χρηματοδότησης για άτομα με σοβαρές αναπηρίες που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος ERASMUS κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2013.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά μέσω του ιδρύματος του ενδιαφερόμενου.

Στον σύνδεσμο http://www.ntua.gr/mail-announcements/LLP-ERASMUS.zip θα βρείτε τα σχετικά αρχεία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ελίνα Μαυρογιώργου
IKY/ Εθνική Μονάδα LLP-ERASMUS
Υπεύθυνη Εντατικών Προγραμμάτων, Πρακτικής Άσκησης
Τηλ. 210-3726388, Φαξ. 210-3221863, E-mail: elinamav@iky.gr

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 12, 2012