Δίκαιο, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πόλη
12/2/2020

Επικοινωνία

Διδάσκων: Δημήτρης Μέλισσας, Καθηγητής
E-mail : lomelaw@ath.forthnet.gr

Επικουρικό Έργο: Δεμένεγα Μαρία
E-mail : mairhde@yahoo.gr