Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Τσάδαρη Σ., Κανελλοπούλου Δ. «Δραπετσώνα, ΑΓΕΤ: Προσεγγίζοντας της σχέση Δημόσιου Χώρου – Κατοικίας»

Τσάδαρη Σ., Κανελλοπούλου Δ. «Δραπετσώνα, ΑΓΕΤ: Προσεγγίζοντας της σχέση Δημόσιου Χώρου – Κατοικίας»

 

Το παλιό εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της ΑΓΕΤ Ηρακλής στη Δραπετσώνα μετατρέπεται σε ζώνη μικτών χρήσεων. Διατηρούνται επιλεγμένα κελύφη από μπετόν, ορισμένα σιλό και η περιστρεφόμενη κλίβανος, τα οποία στο σύνολό τους επαναχρησιμοποιούνται για να στεγάσουν την έκθεση βιομηχανικής ιστορίας. Επιπλέον, χωροθετούνται νέες χρήσεις:
Δημοτικό κέντρο εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, κατοικία, κτίριο γραφείων και χρήσεις τοπικού εμπορίου και υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη προσέγγιση της σχέσης μεταξύ δημόσιου χώρου και κατοικίας. Ο βασικός δημόσιος περίπατος με αρχή τη μικρή πλατεία της εισόδου όπου βρίσκεται και η στάση του τραμ, καταλήγει σε έναν κεντρικό χώρο πλατείας που εκτείνεται σε δύο επίπεδα το χαμηλότερο περιστοιχίζεται από την έκθεση της βιομηχανίας ενώ το ψηλότερο αποτελεί την εκτόνωση του δημοτικού χώρου εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Μεταξύ των κατοικιών ο δημόσιος χώρος αλλάζει κλίμακα και χαρακτήρα σε μια ήπια μετάβαση προς το ιδιωτικό. Στόχο έχει να αποτελέσει περιοχή εκτόνωσης των κατοικιών που εδράζονται σε πλατφόρμες αλλά και να ενοποιήσει τον ευρύτερο χώρο της κατοικίας με το γύρω περιβάλλον.
Τέλος, κεντρική επιδίωξη αποτέλεσε η σύνδεση με τη γειτονιά της Δραπετσώνας τόσο μέσω της επιλογής κατάλληλων χρήσεων όσο και μέσω της οργάνωσης των χαράξεων (είσοδοι, δρόμοι κ.λ.π) σε σχέση με τις υπάρχουσες χαράξεις της πόλης.