Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
12/2/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2007 : Γρίσπος Νίκος «Κόρινθος, το τραμ ως εργαλείο επαναπροσδιορισμού του αστικού ιστού»

Γρίσπος Νίκος «Κόρινθος, το τραμ ως εργαλείο επαναπροσδιορισμού του αστικού ιστού»

 

Η Κορινθία από τη δεκαετία του ’60 βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης από την αγροτική στην αστική κατάσταση. Ως αποτέλεσμα αυτής της αστικοποίησης, η πεδινή ζώνη του νομού μετατράπηκε σε μια ενιαία αστική ζώνη που αναπτύσσεται κατά μήκος των ακτών του κορινθιακού κόλπου. Η βελτίωση της σύνδεσης με την Αθήνα, με την κατασκευή του προαστιακού σιδηρόδρομου και της Αττικής οδού, οδήγησε τη διαδικασία αυτή σε μια δυναμική ολοκλήρωσης καθιστώντας την περιοχή τμήμα της μητροπολιτικής περιφέρειας της πρωτεύουσας.
Χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης είναι η διασπορά χρήσεων σε όλο το πεδινό τμήμα του νομού, η κυριαρχία του παγκόσμιου πάνω στο τοπικό, η ανάπτυξη του οδικού δικτύου και η κυριαρχία του αυτοκινήτου, η πολυκεντρικότητα και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία που συνοδεύουν τη σύγχρονη αστική ανάπτυξη.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η διατύπωση μιας πρότασης που θα κατευθύνει την ανάπτυξη, και θα ελέγξει τα αποτελέσματά της, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά δεδομένα της περιοχής.