Ειδικά θέματα γεωμετρικών εφαρμογών
11/28/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το κατ΄επιλογή μάθημα του 7ου εξαμήνου "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" θα διεξάγεται κάθε Τρίτη 16.00-18.30 στο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών - Αίθουσα Τ310

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδικτυακή διεύθυνση του μαθήματος http://www.ntua.gr/arch/geometry/7s/

∙ Φέτος οι μακέτες των καλύτερων εργασιών των σπουδαστών θα κατασκευασθούν με τον έγχρωμο 3DPlotter.