Εμβαθύνσεις σε ζητήματα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης. Από το σχεδιαστήριο στο γιαπί
11/25/2020

Άλλαγη αίθουσας παρουσίασης των σπουδαστικών εργασιών

Τίτλος Άλλαγη αίθουσας παρουσίασης των σπουδαστικών εργασιών
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή


ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8ου
Εξάμηνο: 8ο
Διδάσκων: Τ.Παπαϊωάννου, καθηγητής

«Από το σχεδιαστήριο στο γιαπί»

Η προφορική παρουσίαση των σπουδαστικών εργασιών των φοιτητών του μαθήματος θα παρουσιαστούν όπως είχε προγραμματιστεί αυτήν την
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο Μ318 του κτ.Μπουμπουλίνας και όχι στο Α008 του κτ.Αβέρωφ