Εμβαθύνσεις σε ζητήματα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης. Από το σχεδιαστήριο στο γιαπί
6/22/2021

Τελική παρουσίαση , 15/6 στις 12:00,Α008

Τίτλος Τελική παρουσίαση , 15/6 στις 12:00,Α008
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Η τελική παρουσίαση των εργασιών θα γίνει την Παρασκευή 15-6-2013 και ώρα 12:00 - 15:00.
Παρασκαλούνται οι σπουδαστές να είναι στις 12:00 ώστε να ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις.