Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
6/22/2021
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ανακοινώσεις - Επίκαιρα Άρθρα : Κύκλος συζητήσεων "Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση"

Κύκλος συζητήσεων "Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση"

Τίτλος Κύκλος συζητήσεων "Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση"
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Κύκλος Συζητήσεων
του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος
Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ


Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση

Αίθουσα Τ102, κτ.Τοσίτσα 1ος όροφος, ΕΜΠ-Συγκρότημα Πατησίων
ώρα 18.00-20.30


Τις τελευταίες δεκαετίες o αστικός χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο ραγδαίων μετασχηματισμών που συνδέονται με ευρύτερες πολιτικές και παραγωγικές αναδιαρθρώσεις. Στη δίνη διεθνών τάσεων αλλά και τοπικών ιδιαιτεροτήτων, οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται υπό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε από την κρίση χρέους και τις συνακόλουθες πολιτικές, επιταχύνοντας και θεσμικές μεταλλαγές και χωρικές διαδικασίες. Μαζί με ένα μεγάλο άνοιγμα στις δυνάμεις της αγοράς και τις αντίστοιχες θεσμικές ρυθμίσεις, εκδηλώνονται σήμερα νέα πρωτόγνωρα κοινωνικά φαινόμενα, όπως φτώχεια, ρατσισμός, χωρο-κοινωνικές πολώσεις και αποσταθεροποίηση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων, που ανοίγουν νέα ερωτήματα και προκλήσεις για το ρόλο, τους στόχους και τα εργαλεία του χωρικού σχεδιασμού και των αστικών πολιτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, διοργανώνει κύκλο δημόσιων συζητήσεων με θέμα «Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση». Στόχος των συζητήσεων είναι να φωτιστούν πτυχές των πρόσφατων μετασχηματισμών στις ελληνικές πόλεις, να αναδειχθούν οι σοβαρές προκλήσεις τους για το χωρικό σχεδιασμό και τις αστικές πολιτικές, αλλά και να διερευνηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις που έχουν ως πρόταγμα τη χωρική δικαιοσύνη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη δημοκρατικότητα στη διακυβέρνηση.

Κάθε συζήτηση περιλαμβάνει ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιστημονικό χώρο, συνδυάζοντας πρόσωπα από διαφορετικές γενιές και με διαφορετικές εμπειρίες.

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολουθεί συζήτηση.