Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/25/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ανακοινώσεις - Επίκαιρα Άρθρα : Πρακτικά Συνεδρίου "170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα"

Πρακτικά Συνεδρίου "170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα"

Τίτλος Πρακτικά Συνεδρίου "170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα"
Σύνδεσμος http://www.ntua.gr/conf170
Περιγραφή

Οι δύο τόμοι των πρακτικών του συνεδρίου "170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα" είναι ελεύθερα διαθέσιμοι στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/conf170