Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/28/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Creating a metropolitan park at former Hellinikon airport

Creating a metropolitan park at former Hellinikon airport

Τίτλος Creating a metropolitan park at former Hellinikon airport
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Polina Prentou
Περιγραφή

Polina Prentou
Conference paper for presentation at the
AESOP 26th Annual Congress
July 11-15, 2012
Ankara, Turkey