Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/25/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Δεν εγκαταλείπουμε ούτε σπιθαμή από τους χώρους του Ελληνικού

Δεν εγκαταλείπουμε ούτε σπιθαμή από τους χώρους του Ελληνικού

Τίτλος Δεν εγκαταλείπουμε ούτε σπιθαμή από τους χώρους του Ελληνικού
Σύνδεσμος http://enthemata.wordpress.com/2012/03/04/kortzidis/
Περιγραφή

Χρήστος Κορτζίδης, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης