Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/28/2020

Άξονες αναβάθμισης ιστορικού κέντρου Πρέβεζας

Τίτλος Άξονες αναβάθμισης ιστορικού κέντρου Πρέβεζας
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ
Περιγραφή

Τελικό τεύχος ερευνητικού προγράμματος. Α' και Β' Φάση 2010.