Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
1/25/2021
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ, 2002

23. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ, 2002

Διερεύνηση δυνοτήτων ανάδειξης και αξιοποίησης του αρχαίου μεταλλευτικού Λαυρίου

Τελικό τεύχος ερευνητικού προγράμματος-2002

Αρχείο: Ancient Lavrion Park_NTUA_2002.pdf
Μέγεθος: 4.52 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 26, 2010