Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
9/26/2022
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΑΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, 2012

Διερεύνηση δυνατοτήτων βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων υπαίθριων χώρων.

Συνοπτική περίληψη της έρευνας
[ Σόνια Μαυρομμάτη ]
Αρχείο: sunoptiko-1.pdf
Μέγεθος: 107.27 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, October 30, 2012
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της έρευνας
[ Ερευνητική ομάδα ]
Αρχείο: tekmiriosi-1.pdf
Μέγεθος: 1.42 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, October 30, 2012
Διερεύνηση δυνατοτήτων βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων υπαίθριων χώρων.
[ Ερευνητική ομάδα ]

Παρουσίαση στοιχείων έρευνας. Πιλοτική εφαρμογή στην οδό Σωκράτους του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Αρχείο: metamorfosi_PRESENTATION2.pps
Μέγεθος: 29.74 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 29, 2012
Ανάλυση του ερευνητικού έργου
[ Ερευνητική ομάδα ]
Αρχείο: F_T11.pdf
Μέγεθος: 10.50 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, May 11, 2013