Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/25/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ο μητροπολιτικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αθήνας

Ο μητροπολιτικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αθήνας

Τίτλος Ο μητροπολιτικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αθήνας
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Γ. Πρεβελάκης
Περιγραφή

Γ. Πρεβελάκης. Δικτυακό Περιοδικό "Αειχώρος" 1/2002