Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/28/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Παρουσιάστηκε το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας/Αττικής 2021, 18/5/12

Παρουσιάστηκε το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας/Αττικής 2021, 18/5/12

Τίτλος Παρουσιάστηκε το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας/Αττικής 2021, 18/5/12
Σύνδεσμος http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_20/07/2011_399127
Περιγραφή