Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
6/22/2021
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Privatizing European coasts by design?

Privatizing European coasts by design?

Τίτλος Privatizing European coasts by design?
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Konstantina Soureli
Περιγραφή

Privatizing European coasts by design?
Α fact-based counterproposal through the case of
the former Hellinikon International Airport of Athens

Konstantina Soureli, Urban Environment Laboratory NTUA
Abstract for EASA 2011, Cadiz Spain