Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
12/2/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ρυθμιστικά σχέδια μεγαλουπόλεων και η περίπτωση της Αθήνας

Ρυθμιστικά σχέδια μεγαλουπόλεων και η περίπτωση της Αθήνας

Τίτλος Ρυθμιστικά σχέδια μεγαλουπόλεων και η περίπτωση της Αθήνας
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός
Περιγραφή

Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός. Ομιλία στο Ecocity, 10 Μαίου 2011