Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/29/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Σχέδιο Νόμου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/Αττικής 2021, Ιανουάριος 2012, Χάρτες

Σχέδιο Νόμου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/Αττικής 2021, Ιανουάριος 2012, Χάρτες

Τίτλος Σχέδιο Νόμου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/Αττικής 2021, Ιανουάριος 2012, Χάρτες
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

1. Στρατηγικό Σχέδιο - 2. Χωρικές Ενότητες - 3. Χωροταξική Οργάνωση/Αναπτυξιακή Πόλη- 4. Προστασία και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος - 5. Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο -
6. Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - 7. Υποδοχείς Δευτερογενών/Τριτογενών Δραστηριοτήτων - 8. Μέσα Σταθερής Τροχιάς - 9. Κύριο Οδικό Δίκτυο - 10. Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης