Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/29/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Τα ρυθμιστικά σχέδια Αθηνών και οι μεταβολές των πλαισίων τους

Τα ρυθμιστικά σχέδια Αθηνών και οι μεταβολές των πλαισίων τους

Τίτλος Τα ρυθμιστικά σχέδια Αθηνών και οι μεταβολές των πλαισίων τους
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Γιώργος Σαρηγιάννης
Περιγραφή

Γιώργος Σαρηγιάννης. Δικτυακό περιοδικό Greek Architects 2010