Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
11/25/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Υποστηρικτικό υλικό για την εκπόνηση του νέου ΡΣΑ

Υποστηρικτικό υλικό για την εκπόνηση του νέου ΡΣΑ

Τίτλος Υποστηρικτικό υλικό για την εκπόνηση του νέου ΡΣΑ
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Αρχές και στόχοι πολιτικής Μεταφορών - Προστασία και διαχείριση Υδάτων - Υποστήριξη και καταγραφή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Έρευνα και ανάπτυξη Καινοτομίας - Συνδιασμένες Μεταφορές/Δίκτυα - Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών - Επεξεργασία Πληθυσμιακών και Δημογραφικών στοιχείων - Αλλαγές χρήσεων Γεωργικής Γης