Εργαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών
1/22/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ερευνητικό Πρόγραμμα
[ Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καρύδης Δημήτριος ]

Τίτλος: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ -ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, January 09, 2012

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Ερευνητικό Πρόγραμμα - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ανάλυση του σημερινού χαρακτήρα του δημόσιου χώρου στην Καρδίτσα και διερεύνηση δυνατοτήτων πολεοδομικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολεοδομικής παρέμβασης.