Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας
12/15/2018

Επικοινωνία

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια ΕΜΠ
τηλ. 210 7723813
fax. 210 7723819
e-mail: skolonia@arch.ntua.gr
Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος

Νίκος Μπελαβίλας, Eπικ.Καθηγητής ΕΜΠ
τηλ. 210 7723602
fax. 210 7723592
e-mail: nbelavil@central.ntua.gr
Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, κτ. Τεχν.Υπ. (Π), 5ος όροφος

Ελένη Χανιώτου, Επικ.Καθηγήτρια ΕΜΠ
τηλ. 210 7723798
fax. 210 7723819
e-mail: hhaniotou@arch.ntua.gr
Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος

Ειρήνη Κλαμπατσέα, Λέκτορας ΕΜΠ
τηλ. 210 7723838
fax. 210 7723819
e-mail:r.klabatsea@enviplan.gr
Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος