Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου
9/26/2022

Κων/να Μπρουζιώτη

Η αλλαγή των χρήσεων γης στις ζώνες μεταξύ των πόλεων. Περίπτωση Εθνικής οδού Καρδίτσας – Τρικάλων
[ Κων/να Μπρουζιώτη ]

Παρουσίαση

Αρχείο: parousiasi-9.pdf
Μέγεθος: 872.51 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, April 19, 2010
Η αλλαγή των χρήσεων γης στις ζώνες μεταξύ των πόλεων. Περίπτωση Εθνικής οδού Καρδίτσας – Τρικάλων
[ Κων/να Μπρουζιώτη ]

Τεύχος εργασίας

Αρχείο: teyxos ergasias-7.pdf
Μέγεθος: 1.23 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, April 19, 2010