Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου
9/26/2022

Μαρία Δεμένεγα

Η υποβάθμιση του τοπίου και του περιβάλλοντος ως απόρροια της ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικί
[ Μαρία Δεμένεγα ]

Παρουσίαση

Αρχείο: parousiasi-3.pdf
Μέγεθος: 2.47 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, April 19, 2010
Η υποβάθμιση του τοπίου και του περιβάλλοντος ως απόρροια της ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικί
[ Μαρία Δεμένεγα ]

Τεύχος εργασίας

Αρχείο: teyxos ergasias-5.pdf
Μέγεθος: 1.39 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, April 19, 2010