Ανοιχτό Εργαστήριο: Δημιουργία Πρότυπης Μονάδας Κατοίκησης για τη Γάζα (Παλαιστίνη)
6/2/2020

Συνοπτικός οδηγός βασικών συστημάτων δόμησης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
[ Παναγιώτης Βασιλάτος ]

Το τέυχος των σημειώσεων αποτελείται από δύο ενότητες.

Στην Πρώτη ενότητα γίνεται συνοπτική παρουσίαση όλων των όλων των κοινών συστημάτων δόμησης και των ιδιοτήτων τους, ενώ στο δεύτερο τέυχος ως παράρτημα δίνονται οι απαραίτητοι πίνακες με τις διαστάσεις ξύλινων και μεταλλικών διατομών που βρίσκουμε στο εμπόριο.

Αρχείο: GAZA Project T1-2 150dpi.pdf
Μέγεθος: 6.62 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 07, 2011