Η Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη 1750-1900
10/28/2020

Επικοινωνία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν με την διδάσκουσα μέσω email (rfatsea@arch.ntua.gr, fatsea@yahoo.com) ή τηλεφωνικά για επείγοντα θέματα (210-6547659, 6972011756).
Επίσης στο τηλέφωνο του Σπουδαστηρίου Ιστορίας-Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής (τηλ. 210-7723320).

Επικοινωνία