Η Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη 1750-1900
10/28/2020
Skip Navigation Links : Η Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη 1750-1900 : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται την ιστορία της Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη κατά τον λεγόμενο ‘μακρύ’ 19ο αιώνα (1750 έως αρχές 20ου), εποχή κατά την οποία παγιώνονται τα διδάγματα του Διαφωτισμού που σε συνδυασμό με τις κατά τόπους εξεγέρσεις διαμορφώνουν την συνείδηση του μοντέρνου ατόμου ως αστού πολίτη με ταυτότητα πολιτική, κοινωνική, και εθνική. Η αρχιτεκτονική συμμετέχει ενεργά σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, άλλοτε αντανακλώντας το εκάστοτε κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι, και άλλοτε υποκινώντας ενεργά την ίδια την αλλαγή, επιβεβαιώνοντας έτσι τον ρόλο της ως αυτόνομη επιστήμη (πειθαρχία) με περιεχόμενο θεωρητικό και πρακτικό. Το μάθημα εξετάζει τις κρίσιμες φάσεις και αλλαγές που παρατηρούνται στην αρχιτεκτονική της Ευρώπης κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής, καθώς και της σκέψης περί της φύσης και του ρόλου της μέσα στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο.

Τα ζητούμενα για το μάθημα είναι η παρακολούθηση της ύλης μέσα από τις διαλέξεις με τελική εξέταση δοκιμιακού χαρακτήρα (30%) και εκπόνηση ερευνητικής μελέτης μικρής κλίμακας με έμφαση στην κατανόηση ενός ειδικού αρχιτεκτονικού ζητήματος (έργου, φαινομένου, κλπ.) με τελική παρουσίαση και παράδοση τεύχους (70%).