Η Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη 1750-1900
10/28/2020
Skip Navigation Links : Η Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη 1750-1900 : Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών

Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών

Τα θέματα των εργασιών επιλέγονται κατόπιν συνεννοήσεως με την διδάσκουσα κατά τις καθορισμένες ώρες συναντήσεων & διορθώσεων (Τετάρτη, 11:00-3:00 μ.μ.). Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία έως το τέλος Νοεμβρίου το αργότερο.