ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 5. ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
11/28/2020

Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Τίτλος Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Φέτος η εργασία θα αφορά την κατοικία όπου ζείτε. Με βάση το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, σε δύο σελίδες Α4 θα επιχειρήσετε να συνδέσετε την προσωπική σας εμπειρία με όσα συζητάμε στο μάθημα κάθε εβδομάδα.

Στην πρώτη σελίδα θα κάνετε την κάτοψη (ή τις κατόψεις) της κατοικίας σας, ασπρόμαυρη(ες) και σε κλίμακα 1/100, 1/50 ή χρησιμοποιώντας γραφική κλίμακα. Το τί θα δείξετε στην κάτοψη και τί όχι είναι επιλογή σας ανάλογα με το τί γράφετε στο κείμενο. Στο τέλος της σελίδας θα αναφέρετε την περιοχή κατοικίας και την χρονολογία κατασκευής (εκτίμηση αν δεν γνωρίζετε).

Στη δεύτερη σελίδα θα απαντήσετε στο ερώτημα:
"Ποιά στοιχεία της κατοικίας σας (τυπολογικά, συνθετικά, λειτουργικά, κατασκευαστικά, αισθητικά κοκ) θεωρείτε μοντέρνα και ποιά όχι; Δικαιολογείστε την άποψή σας."

Καλή εργασία θα είναι αυτή η οποία παρουσιάζει συγκροτημένα επιχειρήματα, κάνει δημιουργικές συνδέσεις με το μάθημα και αναδεικνύει τη συνθετότητα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.

Η εργασία θα παραδοθεί στην Σοφία Σιγάλα (γραμματέα της Ιστορίας/θεωρίας) μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων. Θα παραδοθεί σε μορφή .doc ή .pdf. Δεν θα δώσετε τεύχος,στικάκι, cd κλπ αλλά μόνο το ψηφιακό αρχείο. Μπορείτε αν θέλετε να το στείλετε και με email στο ssigala@arch.ntua.gr.

Χρησιμοποιήστε ή ακολουθήστε ως οδηγό το επισυναπτόμενο αρχείο word.