Κατασκευαστική διερεύνηση κτηρίου με έμφαση στον Βιώσιμο Σχεδιασμό.
9/19/2019

Ανακοίνωση

Τίτλος Ανακοίνωση
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή


Ο κ. Γ. Τριπιδάκης θα βρίσκεται την Τρίτη 5/03/2013, στο γραφείο Τ309 για επεξηγήσεις / απορίες στα πλαίσια του μαθήματος Οικοδομικής 3 και Ενεργειακού Σχεδιασμού.
(ώρες 13:00 – 15:00)

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013
Από την Οικοδομική