Κατασκευαστική διερεύνηση κτηρίου με έμφαση στον Βιώσιμο Σχεδιασμό.
9/19/2019
Skip Navigation Links : Κατασκευαστική διερεύνηση κτηρίου με έμφαση στον Βιώσιμο Σχεδιασμό. : Εκπαιδευτικό υλικό : Συμπλήρωση υπολογισμού θερμικών απωλειών στα πλαίσια της Οικοδομικής 3.

Συμπλήρωση υπολογισμού θερμικών απωλειών στα πλαίσια της Οικοδομικής 3.

Τίτλος Συμπλήρωση υπολογισμού θερμικών απωλειών στα πλαίσια της Οικοδομικής 3.
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την ολοκλήρωση της παράδοσης της άσκησης στην Οικοδομική 3 και τους απαραίτητους υπολογισμούς θερμικών απωλειών, ο κ. Ι. Τριπιδάκης θα βρίσκεται στις 10:30 στο γραφείο του Τ309, τις Τετάρτες: 25 Απριλίου,
2 και 9 Μαΐου 2012.Δευτέρα 2 Απριλίου 2012
Από την Οικοδομική