Κατεύθυνση Δ: Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτιρίου-διερεύνηση της δομικής συγκρότησης
8/5/2020

Για το μάθημα της Παρασκευής 11/05/2012

Τίτλος Για το μάθημα της Παρασκευής 11/05/2012
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Στο μάθημα της Παρασκευής 11/05/2012 οι σπουδαστικές ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν το τρισδιάστατο μοντέλο του θέματος τους με διαγράμματα που απεικονίζουν:
1. την συνθετική οργάνωση των όγκων του κτηρίου τους
2. την σχέση του με τον αστικό ιστό
3. τις προσβάσεις / κινήσεις
4. την οργάνωση των φέροντων στοιχείων πλάκες/υποστηλώματα