Κατεύθυνση Δ: Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτιρίου-διερεύνηση της δομικής συγκρότησης
8/5/2020

Παράδοση Θέματος Ειδικών Θεμάτων Σύνθεσης 8ου εξαμήνου

Τίτλος Παράδοση Θέματος Ειδικών Θεμάτων Σύνθεσης 8ου εξαμήνου
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Η Παράδοση της άσκησης των Ειδικών Θεμάτων Σύνθεσης του 8ου εξαμήνου -Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτιρίου-διερεύνηση της δομικής συγκρότησης- θα γίνει στο Εργαστήριο Προσομοίωσης την Πέμπτη 12/07/2012 και ώρα 15.00. Η άσκηση θα παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του κάθε θέματος από τις ομάδες. Δεν θα υπάρξει δυνατότητα παράτασης.