Κατοικία και πόλη - Housing and the City
12/2/2020
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Η κατοικία στην Ελλάδα - Housing in Greece : Μεταλλαγές στο σύστημα παραγωγής κατοικίας στην ελληνική πόλη.

Μεταλλαγές στο σύστημα παραγωγής κατοικίας στην ελληνική πόλη.

Τίτλος Μεταλλαγές στο σύστημα παραγωγής κατοικίας στην ελληνική πόλη.
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Ελένη Πατατούκα
Περιγραφή

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωγραφίας, 2010