Κατοικία και πόλη - Housing and the City
12/2/2020
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Η κατοικία στην Ελλάδα - Housing in Greece : Παραγωγή κατοικίας και ιδιοκτησία γης την περίοδο 1990-2007. Κοινωνικές μεταλλαγές στα Ιωάννινα

Παραγωγή κατοικίας και ιδιοκτησία γης την περίοδο 1990-2007. Κοινωνικές μεταλλαγές στα Ιωάννινα

Τίτλος Παραγωγή κατοικίας και ιδιοκτησία γης την περίοδο 1990-2007. Κοινωνικές μεταλλαγές στα Ιωάννινα
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Φερενίκη Βαταβάλη
Περιγραφή

Γεωγραφίες, 2017, 29: 78-96.