Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Κένυα - Kenya

Στεγαστικά προγράμματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο: Το παράδειγμα του Kenya Slum Upgrading Programme
[ Μαρία Κουτσούκου (επιβλ. καθηγητής Θ. Παγώνης, 2012) ]
Αρχείο: teyxos-2.pdf
Μέγεθος: 3.40 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, December 07, 2012