Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Νορβηγία - Norway

OBOS - Oslo Bolig og Sparelag (Oslo Housing and Savings Society)

From modest beginnings in 1929, OBOS has become the largest Nordic cooperative building association. Today OBOS is owned by its 300.000 members, most of them in the Oslo-area.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 23, 2013
From Scarcity to Abundance: An Investigation into Social Housing in Oslo
[ Barbara Ascher PhD research fellow , Institute of Architecture, AHO ]
Αρχείο: Ascher1.pdf
Μέγεθος: 1.94 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 23, 2013