Κατοικία και πόλη - Housing and the City
3/4/2021
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Αναπλάσεις περιοχών κατοικίας - Redesigning Housing Areas

Αναπλάσεις περιοχών κατοικίας - Redesigning Housing Areas

Slum eradication and 2010 FIFA World Cup
Αρχείο: About the 2010 FIFA World Cup-1.pdf
Μέγεθος: 222.03 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 06, 2010
Ανάπλαση περιοχής Nieuw Crooswijk (Ρότερνταμ) Αντίσταση και αντιπρόταση των κατοίκων
[ Ομοσπονδία επιτροπών κατοίκων (FBNC) ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, July 06, 2010
Πρόταση για την ανάπλαση περιοχής κατοικίας στο πρώην Ανατ. Βερολίνο (Hellersdorf)
[ Atelier Lucien Kroll ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 15, 2010
London Calling. The Middle Classes and the Re-making of Inner London (2003, Oxford: Berg)
[ Tim Butler with Garry Robson ]
Αρχείο: london-calling-the-middle-classes-and-the-remarking-of-inner-london-tim-butler.pdf
Μέγεθος: 1.16 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, December 10, 2010
The New Urban Frontier. Gentrification and the revanchist city (1996, London: Routledge)
[ Neil Smith ]

Σημαντικό βιβλίο για την ανάλυση του φαινομένου του "εξευγενισμού" στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις

Αρχείο: the-new-urban-frontier-neil-smith.pdf
Μέγεθος: 5.92 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, December 10, 2010
World Communal Heritage

Since the so called victory of western neo-liberal capitalism, communal services and public space are being predatory privatized. It’s our task to stop the destructive appropriation of communal heritage by the tycoons! Before the words public and communal fade away from our vocabulary we want to remind of one great achievement of the 20th century: equally accessible public space. Here we are not referring to the public space as the place of representation for the state and its elites, such as public squares or state cultural institutions. We think of the non-proprietary communal space created around theModernist apartment-blocks often – though not always – built at the periphery of urban centers.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, December 11, 2010
The Racial Impact of Public Housing Demolition in American Cities, Urban Studies, 2011
[ Edward Goetz ]
Αρχείο: gentrification USA.pdf
Μέγεθος: 431.31 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 20, 2011
The Contested Landscapes of Apartment Building Extensions in Two Post-communist Cities
[ Stefan Bouzarovski, Joseph Salukvadze and Michael Gentile (Urban Studies 48(13) 2689–2714, October 2 ]
Αρχείο: post comm appartments.pdf
Μέγεθος: 3.09 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2011
Of yuppies and housing: gentrification, social restructuring, and the urban dream
[ Neil Smith ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, October 02, 2012
Las politicas de gentrificacio en la ciudad neoliberal (Thesis 2013)
[ Jorge Sequera Fernandez ]
Αρχείο: gentrification Thesis.pdf
Μέγεθος: 3.54 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, June 28, 2015