Κατοικία και πόλη - Housing and the City
11/25/2020
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Αναπλάσεις περιοχών κατοικίας - Redesigning Housing Areas : Πρόταση για την ανάπλαση περιοχής κατοικίας στο πρώην Ανατ. Βερολίνο (Hellersdorf)

Πρόταση για την ανάπλαση περιοχής κατοικίας στο πρώην Ανατ. Βερολίνο (Hellersdorf)

Τίτλος Πρόταση για την ανάπλαση περιοχής κατοικίας στο πρώην Ανατ. Βερολίνο (Hellersdorf)
Σύνδεσμος http://homeusers.brutele.be/kroll/auai-project-HL.htm
Περιγραφή