Κατοικία και πόλη - Housing and the City
11/25/2020
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Αναπλάσεις περιοχών κατοικίας - Redesigning Housing Areas : The New Urban Frontier. Gentrification and the revanchist city (1996, London: Routledge)

The New Urban Frontier. Gentrification and the revanchist city (1996, London: Routledge)

Τίτλος The New Urban Frontier. Gentrification and the revanchist city (1996, London: Routledge)
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Neil Smith
Περιγραφή

Σημαντικό βιβλίο για την ανάλυση του φαινομένου του "εξευγενισμού" στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις