Κατοικία και πόλη - Housing and the City
11/25/2020
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Η κατοικία στην Ελλάδα - Housing in Greece : Η «κρίση» της κατοικίας και η ανάγκη για μία νέα στεγαστική πολιτική

Η «κρίση» της κατοικίας και η ανάγκη για μία νέα στεγαστική πολιτική

Τίτλος Η «κρίση» της κατοικίας και η ανάγκη για μία νέα στεγαστική πολιτική
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Φερενίκη Βαταβάλη, Δήμητρα Σιατίτσα
Περιγραφή

encounter Athens 2011