Κατοικία και πόλη - Housing and the City
11/29/2020
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Η κατοικία στην Ελλάδα - Housing in Greece : Μετασχηματισμοί της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού στα συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας

Μετασχηματισμοί της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού στα συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας

Τίτλος Μετασχηματισμοί της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού στα συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας ΕΜΠ - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2012
Περιγραφή

ΠΕΒΕ 2009