Κατοικία και πόλη - Housing and the City
11/28/2020
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Η κατοικία στην Ελλάδα - Housing in Greece : Σχέδια άγριας "εκσυγχρονιστικής" εκμετάλλευσης απειλούν τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας

Σχέδια άγριας "εκσυγχρονιστικής" εκμετάλλευσης απειλούν τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας

Τίτλος Σχέδια άγριας "εκσυγχρονιστικής" εκμετάλλευσης απειλούν τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Άννη Βρυχέα
Περιγραφή