Κατοικία και πόλη - Housing and the City
11/28/2020
Skip Navigation Links : Κατοικία και πόλη - Housing and the City : Η κατοικία στην Ελλάδα - Housing in Greece : Συνθήκες στέγασης των μεταναστών στο Δήμο Αθηναίων. Μελέτη περίπτωσης: η ιδιόκτητη κατοικία

Συνθήκες στέγασης των μεταναστών στο Δήμο Αθηναίων. Μελέτη περίπτωσης: η ιδιόκτητη κατοικία

Τίτλος Συνθήκες στέγασης των μεταναστών στο Δήμο Αθηναίων. Μελέτη περίπτωσης: η ιδιόκτητη κατοικία
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Δημήτρης Μπαλαμπανίδης
Περιγραφή

encounter Athens 2011