Κατοικία και πόλη - Housing and the City
4/21/2021

Αργεντινή

Vivienda Social y Ciudad
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, September 27, 2012
Latin American Cities - Argentina
[ IJURR, 25/7/2012 ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2012
Corriente Villera Indepediente (Argentina, Buenos Aires)

Κίνημα που παρεμβαίνει στις παραγκουπόλεις. Μετωπικό σχήμα του Movimiento Popular La Dignidad
(το περιοδικό τους Nuestra Voz πλούσιο σε υλικό http://www.mpld.com.ar/#!nuestra-voz/c1zk1)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, June 02, 2013
Cooperativas de Vivienda (Buenos Aires)
[ Movimiento de Ocupantes e Inquilinos ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, June 02, 2013